Door2Door

שיתוף חפצים בין שכנים

גם מיזם Door2Door, כמו הנגריה הקהילתית, נוצר בהשראת מיזם “הכלבויניק” – מחסן לשיתוף חפצים בין תושבים ושכנים בבאר שבע.

המיזם הוקם כדי להנגיש כלי עבודה, גינון וקמפינג גם עבור אלה שאינם יכולים להגיע בשעות הפתיחה של המחסן, או לאלה שמוצאים ערך בהשאלת הציוד לשכניהם אך לא מעוניינים שיאוחסנו במחסן המרכזי בצורה קבועה.

“קניון ההשאלות” נוצר בממשק DexHive ודרכו כל אחד ואחת יכולים להזין מידע על החפץ שלהם, את מקום האיסוף ופרטים ליצירת קשר לפי רצונם. כדי לחזק את תחושת האמינות, מומלץ להזדהות באתר גם באמצעות פרופיל פייסבוק, שדרכו אפשר לאמת את זהותו של המשאיל או השואל.

הפלטפורמה מאפשרת לכל אחד לפרסם חפצים שברצונו להשאיל, ולקטלג כל חפץ או מוצר תחת קטגוריות שונות. מי שרוצה לשאול מוצר, עורך חיפוש, מוצא את מבוקשו בעזרת סינון מתקדם ויוצר קשר ישירות עם בעל החפץ.

למרות שבסיס הממשק טכנולוגי, מטרתו לעודד מפגש אנושי במציאות בין שואלים למשאילים, ולקדם היכרות מעמיקה יותר בין שכנים וערבות הדדית. בנוסף, המיזם מפחית צריכה, מעודד שימוש חוזר ומצמצם את ההוצאות (ולכן גם את יוקר המחיה).

טיפ של אלופים:

“תתחילו את המיזם עם כמה שיותר שותפים לדרך: בין אם בתכנון ובהפעלה, ובין אם בהזנת החפצים בממשק. האנשים הראשונים שיהיו חלק מהממשק, הם המסה הראשונית והחשובה שתיתן ‘בוסט’ למיזם ותמשוך אליו אנשים נוספים.

בנוסף, אל תבחרו כשותפים בהכרח את האנשים שהכי מבינים בתחומים האלה או שהכי מכירים אותם, אלא דווקא את האנשים שהכי מתלהבים מהמיזם, ושהרעיון בוער בהם באמת.” (דור אדמשטיין)

סיפר לנו על זה:

היזם, דור אדמשטיין

doradamsh@gmail.com

פרויקטים דומים:

הכלבויניק