מושגים ומדדים בתורת הרשתות

מושגים

צומת (Node)–שחקן, משתתף. באיור משמאל הצמתים מסומנים בנקודות אדומות.

קשר– החיבור בין שני צמתים ברשת. יש סוגים שונים של קשרים, המשתנים מרשת לרשת. לכל קשר יכולים להיות כמה מאפיינים, לדוגמה: 

ערך (כמות) הקשר

משתנה על פי ההקשר. לקשר יכולים להיות ערכים רבים המתארים את המציאות שבה מתקיים הקשר, למשל מספר מיילים בין שני אנשים, מספר הפעמים שאדם מבקר בעמוד הפייסבוק של חבר, משך זמן שיחת טלפון בין שני אנשים ועוד. המשמעות של קיום קשר משתנה לפי המחקר: במחקר אחד קשר יכול לציין רמת תמיכה רגשית שמעניק שחקן אחד לאחר, ואילו במחקר אחר הוא יציין היקף סחר חוץ בין מדינות.

כיוון הקשר

יש קשרים חד כיווניים, שקיומם מצביע על קשר בין שחקן א’ ל-ב’ אך לא בהכרח על קיום קשר בין ב’ ל-א’. לעומת זאת יש קשרים דו כיווניים, המצביעים על קשר הדדי בין צמתים.

סימן הקשר

יש רשתות שבהן מתקיימים בין שחקנים שונים יחסים חיוביים ושליליים באותה העת. במצבים אלו חשוב להבחין בסימן הקשר, האם הוא חיובי או שלילי.

חוזק הקשר

נהוג להבחין בין קשרים חזקים ברשת לבין קשרים חלשים. קשרים חזקים משקפים מציאות שבה בין שני צמתים מתקיימים יחסים קרובים או אינטנסיביים. קשרים חלשים משקפים מציאות שבה קשר אינו אינטנסיבי ואינו חזק במהותו.

רכזת/קונקטור (Hub)– צומת מרכזי ברשת, בעל מספר רב של קשרים לצמתים אחרים. באיור צומת C הוא דוגמה לרכזת.במונחים של רשת אנושית, הכוונה לאדם שנמצא בקשר עם סוגים רבים של אנשים וגופים.

חור מבני (Structural Hole)– מצב שבו אין קשר ישיר בין שני צמתים או בין שתי קבוצות של צמתים. חור רשתי אינו מאפשר זרימה שלמידע או של משאבים בין הצמתים. בתרשים המצורף יש חור מבני בין צמתים A, C, D, E  לבין צמתים F, G, H.

גשר– צומת המגשר מעל חור מבני. גשר כזה הוא הדרך היחידה להעברת מידע או משאבים בין שתי הקבוצות, מה שמציב אותו בעמדת כוח. בתרשים המצורף, צומת B משמש כגשר מעל החור המבני שתואר לעיל. 

צפיפות הרשת– מדד לעוצמת הקשר בין שחקנים/צמתים ברשת לבין עצמם. צפיפות הרשת מחושבת כמספר הקשרים ברשת בפועל חלקי מספר הקשרים האפשריים. הנוסחה לחישוב הקשרים האופקיים ברשת היא N×(N-1)2(N(N הוא מספר הצמתים ברשת). בדוגמה שלנו יש 13 קשרים (סִפרו בעצמכם!) מתוך 28 אפשריים (משתמשים בנוסחה עבור 8 צמתים: 8×72=28), כך שהצפיפות היא 1328=0.464

קליקה– אוסף של צמתים (אנשים,משפחות,גופים) שכל אחד מהם מקושר לכל אחד אחר. תחת הגדרה זו, הקבוצה A, B, C וגם הקבוצה  F, G, H הן קליקות. ברשתות שבהן ה”צפיפות” נמוכה, קליקות כאלה הן נדירות.

מדדים ופונקציות ברשת

Indegrees– מדד הקשרים הנכנסים או מדד העוצמה; מספר קשרי הגומלין שיש לגורם ברשת ביחס לאחרים

Betweenness– מדד התיווך; מספר הפעמים שאדם נמצא על המסלול הקצר ביותר בין כל הזוגות האפשריים של אנשים ברשת

Closeness– מדד ההשפעה או מדד סוכני השינוי; מספר הגורמים ברשת שעל אדם לעבור על מנת להתחבר עם כל אדם אחר בה. “קִרבה” מתארת כמה קל לאדם לגשת לכל הרשת. במילים אחרות: עד כמה הוא קרוב לכל אדם אחר בארגון.

Hubness – מדד הרכזות; מספר הקשרים שיש לאדם עם אנשים אחרים. לגורמים הללו יש השפעה מהותית על הרשת: רשת הבנויה סביב רכזת אחת, או מספר רכזות בודדות, היא פגיעה מאוד ועלולה לקרוס בפתאומיות אם הרכזת מנוטרלת או מוזזת ממקומה.

Gatekeeper– שומר סף או צוואר בקבוק; גורמים אלה מחברים, מתווכים ומקשרים בין מחלקות, פונקציות וקבוצות. הם מתנהגים כמו “שערים” למידע ולמשאבים ומגשרים בין החלקים הקריטיים של הרשת. עובדה זו מקנה להם פוטנציאל עוצמה לא מבוטל. 

Pulsetaker– מודדי דופק; גורמים אלה משיגים השפעה מקסימלית ברשת, באמצעות מספר מינימלי של קשרים ישירים ועקיפים. הם נמצאים בעמדה טובה לפקח על זרימת המידע, ויש להם את נקודת המבט הטובה ביותר על המתרחש ברשת.

השארת תגובה